ตระกูล

ประโยชน์ของการทบทวนตัวเองและวิธีนำไปใช้

การทบทวนตัวเองเป็นวิถีของคนๆหนึ่ง สำหรับ เห็นตัวเองหรือพิจารณาความคิด อารมณ์, และความทรงจำของเขา. ข้อดีของการทบทวนตัวเอง หลากหลายNSหนึ่งในนั้นกำลังหล่อหลอมคุณให้เป็นคนที่ดีขึ้น

ทุกคนต้องทบทวนตนเองเพื่อให้มุมมองเกี่ยวกับคุณค่าในตนเองและคนรอบข้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการวิปัสสนาสามารถเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้คุณรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ของการทบทวนตนเอง

เป้าหมายของการวิปัสสนาคือการประเมินตัวเองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องแสร้งทำเป็นปกป้องตัวเอง หรือแม้แต่โทษตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้น การทบทวนตนเองมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่:

  • รู้จักและชื่นชมตัวเองมากขึ้น
  • เข้าใจความหมายของเหตุการณ์ได้ดีขึ้น
  • ฉลาดในการแก้ปัญหา
  • มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะควบคุมตัวเองได้มากกว่านี้
  • มีนิสัยที่ดีขึ้น
  • เห็นอกเห็นใจและอดทนมากขึ้น
  • มีความรับผิดชอบและน่าเชื่อถือมากขึ้น
  • สามารถสร้างการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้มากขึ้น

วิธีการทบทวนตนเอง

วิปัสสนาทำได้โดยการพูดคุยกับตัวเอง คุณจะถามคำถามกับตัวเอง พิจารณาวิธีแก้ปัญหา ประเมินผลลัพธ์ และทำการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์

การประยุกต์ใช้การทบทวนตนเองสามารถทำได้โดย:

1. ถามตัวเอง

การทบทวนตนเองเริ่มต้นด้วยการพูดถึงปัญหาที่รบกวนจิตใจคุณหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวคุณ ก่อนหน้านี้ ใช้เวลาทำสมาธิสักครู่เพื่อให้จิตใจของคุณแจ่มใสขึ้น เมื่อจิตใจของคุณสงบลงแล้ว ลองถามตัวเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรและคิดเกี่ยวกับปัญหานี้

2. ระบุสาเหตุ

เมื่อคุณเข้าใจประเด็นแล้ว ให้พยายามขุดลึกลงไปในจิตใจของคุณโดยถามว่าทำไมคุณถึงรู้สึกหรือทำอย่างนั้น อาจใช้เวลานานพอสมควรเพราะรากของปัญหาอาจมีอยู่นานและฝังอยู่ในจิตใจ

3.เปลี่ยนตัวเองช้าๆ

เมื่อคุณพบต้นตอของปัญหาแล้ว ให้พยายามนำความคิดของคุณกลับมาสู่ปัจจุบันและจินตนาการว่าสาเหตุที่แท้จริงนี้จะทำให้มุมมองของคุณเป็นแง่ลบหรือสนับสนุนให้คุณทำอะไรในเชิงลบได้อย่างไร นี้จะช่วยให้คุณสร้างตัวตนที่ดีขึ้นในอนาคต

ต่อไป พยายามค่อยๆ เปลี่ยนมุมมองหรือพฤติกรรมเชิงลบให้เป็นแง่บวก เมื่อคุณทำผิดพลาด อย่าคิดว่ามันเป็นเพียงความล้มเหลว แต่ให้ถือเป็นบทเรียน คุณต้องการการทบทวนตัวเองมากกว่าหนึ่งครั้งจึงจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์

4. สร้างสันติกับตัวเอง

เมื่อไตร่ตรองให้พยายามให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตหรือข้อบกพร่องที่คุณมี คุณไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้น คุณแค่ต้องระวังให้มากขึ้นที่จะไม่ทำผิดซ้ำซาก

ด้วยการใคร่ครวญ คุณจะตระหนักถึงจุดแข็ง ศักยภาพ และข้อจำกัดของตนเองมากขึ้น ด้วยข้อกำหนดนี้ คุณจะสงบและควบคุมได้ดีขึ้นเมื่อประสบปัญหา ยิ่งไปกว่านั้น คุณจะพบว่ามันง่ายกว่าที่จะสร้างสันติภาพกับตัวเอง

นั่นคือประโยชน์และวิธีการทบทวนตนเองที่สามารถทำได้ หากคุณยังคงโทษตัวเองและมีพฤติกรรมหรือความคิดที่ติดอยู่ในใจ คุณควรปรึกษานักจิตวิทยาเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง